Niki de Saint-Phalle No. 406

Startpreis: 3.600,-

Zurück